— Zastupanje prilikom nadzora od strane nadležnih organa

  • pri nadzoru Porezne uprave
  • pri nadzoru Ministarstva financija
  • pri nadzoru Državog inspektorata
  • pri nadzoru drugih inspekcijskih službi