— Softverska rješenja za ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti

Ugostiteljsko poslovanje

Danas poslovanje u ugostiteljstvu ima potrebu za "generacijskom promjenom".
Ima potrebu za programima koji su brzi i jednostavni za korištenje, koji maksimalno organiziraju poslovanje i omogućuju kvalitetan prijam i poslugu velikog broja gostiju u kratkom vremenu, a samim time i povećavanje kapaciteta lokala i prometa. Na taj način osoblje može posvetiti punu pozornost i usmjeriti svu energiju na to kvalitetniju uslugu i ispunjenje svojih zadataka kako bi na kraju postigli ono zbog čega svaki lokal i posluje mnoštvo zadovoljnih gostiju.

Programska aplikacija je u neprekidnom razvoju, mijenja se, dopunjuje i prilagođava zahtjevima tržišta, uzimajući u obzir prijedloge i savjete krajnjih korisnika - ugostitelja. Korištenjem našeg sustava moguće je ostvariti značajne uštede u novcu i vremenu, podižući u isto vrijeme razinu kvalitete i organizacije poslovanja, mogu ga koristiti : kafići, restorani, pizzerie, i dr.

Program se sastoji od dva dijela i to:

  • Poslovanje kasa - POS kasa
  • Poslovanje skladišta - robno materijalno knjigovodstvo

Informacijski sustav maloprodaje

Opći ciljevi uspostavljanja informacijskog sustva maloprodaje su maksimizacija ukupnih učinaka maloprodaje, zadovoljenje potrošača, selektivnost asortimana i dobivanje operativnih informacija u vremenu i na mjestu gdje je to potrebno. Nadalje, maloprodajna funkcija posebnu pozornost usmjerava na prodajna/naplatna mjesta. Kako biste postigli takve ciljeve, mi smo pronašli optimalno rješenje - MaloPro - programski paket za informatičko praćenje maloprodaje. Naš integralni informacijski podsustav maloprodaje nudi brojne prednosti:

  1. Točne, brzo i lako dostupne potrebne informacije kojima poslovodstvo svakodnevno može dobiti podatke o ukupnom radu poslovne jedinice;
  2. Vrlo brzo je moguće utvrditi podatke o manjkovima i viškovima popisom roba;
  3. Ubrzava se proces fakturiranja;
  4. Automatizira se nabava te kalkulacija cijena;
  5. Povećava se produktivnost blagajne što dovodi do ubrzanja procesa poslovanja te sniženja ukupnih troškova.

MaloPro je kompromis pouzdanosti, ažurnosti, jednostavnog rukovanja i budućeg razvoja pa predstavlja izravni učinak investiranja u Vaš informacijski sustav.