— Knjigovodstvene usluge

Za poduzeća

 • Obračun plaća kadrovske evidencije, evidencije prisustva na radu. Prijava i odjava djelatnika na MIO i ZO.
 • Obračun putnih naloga.
 • Vođenje poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik, pomoćne knjige u skladu sa propisima i potrebama korisnika). Ovdje se mogu uključiti i izrade izlaznih računa i druge dokumentacije prema trećim osobama.
 • Vođenje poreznih knjiga (knjiga ulaznih i izlaznih računa, obračun poreza, izrada poreznih prijava, izrada obračuna poreza na dodanu vrijednost i izrada svih ostalih trošarina i naknada).
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća).
 • Sastavljanje dodatnih izvještaja prema Državnom zavodu za statistiku ili drugim državnim institucijama te prema financijskim institucijama (u slučaju kredita ili sličnih zahtjeva).
 • Vođenje dugotrajne imovine i popis osnovnih sredstava. Opseg i način pružanja usluga se individualizira prema potreba i zahtjevima svakog poduzetnika pojedinačno kako bismo ostvarili obostrano zadovoljstvo s najboljim učincima i prihvatljivom cijenom.

Za obrte

 • Obračun plaća, kadrovske evidencije, evidencija prisustva na radu. Prijava i odjava djelatnika na institucije.
 • Obračun putnih naloga.
 • Vođenje poslovnih knjiga (knjiga primitaka i izdataka, analitike partnera).
 • Vođenje poreznih knjiga (knjiga ulaznih i izlaznih računa, obračun poreza, izrada poreznih prijava, izrada obračuna poreza na dodanu vrijednost i ostalih trošarina i naknada koje se ne plaćaju po rješenju).
 • Obračun godišnjeg poreza na dohodak.
 • Sastavljanje dodatnih izvještaja prema Državnom zavodu za statistiku ili drugim državnim institucijama te prema financijskim institucijama (u slučaju kredita ili sličnih zahtjeva).
 • Vođenje dugotrajne imovine i popis osnovnih sredstava. Opseg i način pružanja usluga individualizira se prema potreba i zahtjevima svakog obrtnika pojedinačno, kako bismo ostvarili obostrano zadovoljstvo sa najboljim učincima i prihvatljivom cijenom.